Kapcsolat

Küldj nekünk üzenetet!

Palatinus

Margitsziget, Soó Rezső stny. 1
Budapest

*1. A személyes adatok kezelője a Lumina Park Korlátolt Felelősségu Társaság, 1036 Budapest Bécsi ut 85. parter lokal nr. 5, e-mail: luminapark@budapestspas.hu
2. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatokat a hozzájárulásban foglalt célból, a kérdések megválaszolása érdekében dolgozzuk fel, a GDPR (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján.
3. A személyes adatokat a hozzájárulás megadásától számított legfeljebb 12 hónapig kezeljük, és ezt követően töröljük, kivéve, ha a megadott hozzájárulást korábban visszavonják.
4. A személyes adatok címzettjei lehetnek: az ATM Grupa Capital Group (https://www.atmgrupa.pl/o-nas/grupa-kapitalowa/), a Slęza székhelyű Topacz Investments Sp. z o.o. és más, a személyes adatok átvételére a jogszabályi rendelkezések alapján jogosult szervezetek.
5. Az érintettnek joga van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához, az adattovábbításhoz és a hozzájárulás bármikor történő visszavonásához, de ez nem érinti az Adatkezelő által végzett adatkezelés korábbi jogszerűségét.
6. Az érintett jogosult panaszt tenni a felügyeleti szervnél (Adatvédelmi Hivatal), ha megállapítást nyer, hogy a személyes adatok kezelése törvénysértő.
7. A személyes adatok megadása önkéntes, de szükséges a küldött kérdés megválaszolásához.